Spolupráca

Financiám sa profesionálne venujem od roku 2018, kedy som na základe vlastnej skúsenosti zistil výhody byť finančne gramotný a mať dostatok informácií urobiť správne rozhodnutia práve v tejto oblasti. Od tohto momentu pomáham klientom nie len sprostredkovať finančné produkty , ale hlavne pomáham klientom pochopiť a získať finančnú gramotnost a tak ich pripraviť na ďalšie rozhodnutia ktoré budú robiť vo svojom živote. Takýmto spôsobom spolu so spoločnosťou Prosight Slovensko meníme trh finančného sprostredkovania.